Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Wei Ba Yi Ju Hotel (Guangzhou Railway station shop) (the original micro - 8 Hotel Ziyuan Gang)

Adresse: Zi Yuan Gang Nan Jie 11Hao, Fang Bei Lu and Zi Yuan Gang Lu Jiao Jie Chu
Téléphone: +86-20-62693101  FAX: +86-20-62693199
click and print it with you